MED anledning av coronavirus

Spridningen av Coronaviruset påverkar våra möjligheter att resa.

Regler för avbokning av resa
Om ni skulle vilja avboka en resa så är det detta som gäller enligt paketreselagen: 
Så länge det inte finns några officiella resebegränsningar eller reseförbud så gäller vanliga avbokningsregler vilka finns beskrivna i villkoren.Resevillkor.html

Vid UDs avrådan
När det finns en avrådan från UD har en resenär rätt att avboka samt få återbetalning av resans pris, när man med säkerhet kan konstatera att resmålet påverkas vid den tidpunkt som den aktuella resan genomförs. Eftersom en avrådan tas bort så snart läget bedöms vara mindre osäkert, kan man inte avboka och få återbetalning för en resa som ligger långt fram i tiden.
Som tumregel har resenärer rätt att avboka resor, kostnadsfritt på grund av UD:s avrådan, inom 14 dagar före avresan. Om avresan ligger längre fram i tiden gäller vanliga avbokningsvillkor.  

 

Om resa ställs in
Om en bokad resa ställs in får resenären återbetalning av resans pris.


Återbetalning 
Enligt paketreselagen ska återbetalning, i de fall resenärer har rätt till det, ske så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar. 

Vi är medlem i Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen och följer deras rekommendationer.


Välkomna att kontakta mig om ni har några frågor.

Diana Popelar
070-670 55 93
info@cyclingsweden.se

 

 


Bra att veta

På denna sida hittar du information om 

  • Avbeställningsskydd
  • Flygbolag förbjudna i EU
  • Dataskyddsförordningen (GDPR) och hantering av personuppgifter
  • Resegarantier

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Du måste själv teckna ett avbeställningsskydd.  
Vi rekommenderar dig att se till att du har ett avbeställningsskydd innan du gör första betalningen till oss.

1) Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring.
2) Hör med din bank vad som gäller om du betalar resan via din Internetbank med konto knutet till MasterCard eller VISA kort. Man omfattas vanligtvis av kortets försäkring även vid betalning via Internetbank.
3) Läs mer och hitta försäkringar i Konsumentguide om reseförsäkringar http://www.reseforsakring.nu/

 

LISTA ÖVER FÖRBJUDNA FLYGBOLAG I EU

Här kan du hämta den senast aktuella förteckningen över svartlistade flygbolag .

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För att skydda dina personuppgifter hanterar vi dem i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som ersatte Personuppgiftslagen den 25 maj 2018.

Vår insamling av dina personuppgifter
Active Escapes AB/Cycling Sweden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss när du köper resa av oss och när du kommunicerar med oss. Personuppgifterna lämnar du själv när du gör en beställning av resa via bokningsformulär, telefon eller mejl samt när du gör en förfrågan via kontaktformulär, telefon eller mejl.
De personuppgifter vi hanterar är namn, adress, telefonnummer, e-post, kön, ålder och längd. I vissa fall behöver vi också födelsedatum och passuppgifter samt uppgift om eventuella allergier.

Hur länge sparar vi informationen?
Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i två år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre.  Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
När du bokar en resa med oss lämnar vi vissa av dina uppgifter till de researrangörer som vi samarbetar med. Vissa uppgifter behandlas också av t ex hotell och lokala transportbolag. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddslagstiftningen har du rättighet att under vissa omständigheter få alla dina uppgifter borttagna tidigare än vad som är angivet ovan. Du kan när som helst kontakta oss via e-post info@cyclingsweden.se för att få veta vilka uppgifter vi har lagrade eller för att få alla dina uppgifter borttagna.
Om du har bokat resa som inte är genomförd eller avslutad kommer vi kunna radera uppgifterna inom en månad efter att resan genomförts.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?
Du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) på datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se

Adress till Cycling Sweden:
Active Escapes AB
Utterstigen 1
S - 641 53 KATRINEHOLM

Telefon: 070-670 55 93
E-postadress: info@cyclingsweden.se

 

VI har ordnat resegaranti hos kammarkollegiet

Active Escapes AB (Cycling Sweden) har ordnat resegaranti hos Kammarkollegie  enligt resegarantilagen.

Det betyder att du kan få ersättning om din resa blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Läs mer om resegaranti och ansök om ersättning hos Kammarkollegiet

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd till följd av insolvens hos arrangören. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.  Active Escapes AB (Cycling Sweden) har tecknat skydd vid obestånd hos Gar-Bo Försäkring AB, Drottninggatan 99, 104 30 Stockholm, 08-545 473 50. Resenärer få kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, om tjänster inte tillhandahålls till följd av Active Escapes AB´s (Cycling Sweden) obestånd.

Resegarantin ska ge resenären rätt till ersättning  när det står klart att en resetjänst som ingår i paketresan inte kommer att fullgöras inom skälig tid och det framstår som sannolikt att det beror på insolvens hos arrangören.

Rätten till ersättning från resegarantin upphör om begäran om ersättning inte har framställts inom tre månader från det att det står klart att den resetjänst som avses med begäran inte kommer att fullgöras.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet. se eller ring Kammarkollegiet, tel 08-700 08 00.

 

FÖRBEHÅLL

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och förbehåller oss rätten att vidta ändringar och löpande uppdatera vår webbplats med aktuell information.

 

Adress till Cycling Sweden:
Active Escapes AB
Utterstigen 1
S - 641 53 KATRINEHOLM

Telefon: 070-670 55 93
E-postadress: info@cyclingsweden.se