Allmänna bestämmelser

Vad gäller vid bokning av cykelpaket?

Vem är ansvarig?
Paketansvarig är Cycling Sweden tillsammans med resp. medarrangör.

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:
- Du får skriftlig bekräftelse på Din bokning.
- Du får tjänster i enlighet med bokningsbekräftelsen
- Du informeras om väsentliga förändringar som rör Din bokning.

Om Du inte är nöjd så är det till oss du skall vända Dig.

När blir min bokning bindande?
Både Du och vi är bundna vid bokningen så snart vi bekräftat den.

När skall jag betala?
Anmälningsavgiften per person är 1 000 SEK för resa som kostar under 10 000 SEK, och 2 000 SEK för resa som kostar över 10 000 SEK. Anmälningsavgiften ska vara Cycling Sweden tillhanda senast 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura. 

Slutbetalning av resan skall vara Cycling Sweden tillhanda senast 30 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits.
Vid beställning av resa inom 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omgående efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Vi har rätt att stryka Din bokning som inte längre är bindande och den betraktas då automatiskt som en avbokning med kostnader enl. nedan.

Pris,  avtalade tjänster och prisändringar 
Uppgifter på denna hemsida ingår i avtalet. På destinationsorten kan det förekomma  lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i avtalet. Inträffar kostnadsökningar för Cycling Sweden efter det att avtalet  blivit bindande för parterna, får Cycling Sweden höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
- ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
- ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
- ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift  ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om Cycling Swedens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr

Vad gäller om jag vill avboka?
Avbokning skall ske per telefon, per e-post eller brev till Cycling Sweden.
Vi är skyldiga att bekräfta avbokningen skriftligen om Du så begär.

Följande avbeställningskostnader gäller:
OBS! För cykel-och-båtresorna gäller speciella avbeställningskostnader som står nämnt under resp. resa

Tidigare än 28 dagar före resestart:
20% av paketpriset, lägst 500 kr/ pers.
27-14 dagar före resestart:
30 % av paketpriset.
13-8 dagar före resestart:
50 % av paketpriset.
7-4 dagar före resestart:
70 % av paketpriset.
3-1 dagar före resestart:
90% av paketpriset.
Avresedagen:
100% av paketpriset.

OBS! Cykel och båtturerna har andra avbokningsrelger. Se resp resa.

Avbeställningsskydd
Du måste själv teckna ett avbeställningsskydd.  
Vi rekommenderar dig att se till att du har ett avbeställningsskydd innan du gör första betalningen till oss.

1) Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring.
2) Hör med din bank vad som gäller om du betalar resan via din Internetbank med konto knutet till MasterCard eller VISA kort, då brukar avbeställningsskydd ingå.
3) Läs mer och hitta försäkringar i Konsumentguide om reseförsäkringar http://www.reseforsakring.nu/

Ombokning av resa.
Ombokning av tidpunkt, resmål eller resenär debiteras med 500 SEK per bokning.

Barnrabatter.
Gäller för medresande barn som tredje person i extrasäng i dubbelrum hos fullt betalande vuxna.

Vad har jag för rättigheter?
Om inte i paketets utlovade tjänster stämmer eller uppfyller de krav som kan ställas, tag kontakt med oss snarast möjligt så vi får chans att rätta till problemen.

Vad har jag för skyldigheter?
Du tar fullt eget ansvar för Din cykling och övrigt under turen. Du har samma ansvar mot hotell och övriga som gäller vid privat resande.

Adress till Cycling Sweden:
Active Escapes AB
Utterstigen 1
S - 641 53 KATRINEHOLM

Telefon: 070-670 55 93
E-postadress: info@cyclingsweden.se