Allmänna bestämmelser

Vad gäller vid bokning av cykelpaket?

Hur går bokningen till
Efter inkommen bokning bearbetar vi bokningen och skickar en bekräftelse/faktura när allt är klart. Det tar vanligtvis 3-4 dagar innan resan kan bekräftas. För resor med cykel och båt kan resan vanligtvis bekräftas inom 1-2 dagar. 
När du skickar en bokning svarar vi personligen att vi mottagit den vilket innebär att det på helgdagar kan dröja till nästkommande vardag.

OBS Undersök lämpliga flyg- tågalternativ innan bokning av cykelpaket men avvakta vår bekräftelse innan bokning av flyg/tåg.

När blir min bokning bindande?
Både Du och vi är bundna vid bokningen så snart vi bekräftat den.

När skall jag betala?
Anmälningsavgiften per person är 1 000 SEK för resa som kostar under 10 000 SEK, och 2 000 SEK för resa som kostar över 10 000 SEK. Anmälningsavgiften ska vara Cycling Sweden tillhanda senast 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura. 

Slutbetalning av resan skall vara Cycling Sweden tillhanda senast 30 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits.
Vid beställning av resa inom 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omgående efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Vi har rätt att stryka Din bokning som inte längre är bindande och den betraktas då automatiskt som en avbokning med kostnader enl. nedan.

Pris,  avtalade tjänster och prisändringar 
Uppgifter på denna hemsida ingår i avtalet. På destinationsorten kan det förekomma  lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i avtalet. Inträffar kostnadsökningar för Cycling Sweden efter det att avtalet  blivit bindande för parterna, får Cycling Sweden höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
- ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
- ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
- ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift  ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om Cycling Swedens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr

Barnrabatter
Gäller för medresande barn som tredje person i extrasäng i dubbelrum hos fullt betalande vuxna.

Vem är ansvarig?
Paketansvarig är Cycling Sweden tillsammans med resp. medarrangör.

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:
- Du får skriftlig bekräftelse på Din bokning.
- Du får tjänster i enlighet med bokningsbekräftelsen
- Du informeras om väsentliga förändringar som rör Din bokning.

Om Du inte är nöjd så är det till oss du skall vända Dig.

Ombokning av resa/ändringar i bokningen
Ombokning av tidpunkt, resmål eller resenär debiteras med 500 SEK per bokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Avbokning skall ske per telefon, per e-post eller brev till Cycling Sweden.
Vi är skyldiga att bekräfta avbokningen skriftligen om Du så begär.

Följande avbeställningskostnader gäller:
OBS! För cykel-och-båtresorna gäller speciella avbeställningskostnader som står nämnt under resp. resa

Tidigare än 28 dagar före resestart:
20% av paketpriset, lägst 500 kr/ pers.
27-14 dagar före resestart:
30 % av paketpriset.
13-8 dagar före resestart:
50 % av paketpriset.
7-4 dagar före resestart:
70 % av paketpriset.
3-1 dagar före resestart:
90% av paketpriset.
Ankomstdagen:
100% av paketpriset.

OBS! Cykel och båtturerna har andra avbokningsrelger. Se resp resa.


Vad har jag för rättigheter?
Om inte i paketets utlovade tjänster stämmer eller uppfyller de krav som kan ställas, tag kontakt med oss snarast möjligt så vi får chans att rätta till problemen.

Vad har jag för skyldigheter?
Du tar fullt eget ansvar för Din cykling och övrigt under turen. Du har samma ansvar mot hotell och övriga som gäller vid privat resande.

 

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Active Escapes AB (Cycling Sweden)  har  ställt säkerhet enligt resegarantilagen.

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet. se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Du måste själv teckna ett avbeställningsskydd.  
Vi rekommenderar dig att se till att du har ett avbeställningsskydd innan du gör första betalningen till oss.

1) Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring.
2) Hör med din bank vad som gäller om du betalar resan via din Internetbank med konto knutet till MasterCard eller VISA kort, då brukar avbeställningsskydd ingå.
3) Läs mer och hitta försäkringar i Konsumentguide om reseförsäkringar http://www.reseforsakring.nu/

 

LISTA ÖVER FÖRBJUDAN FLYGBOLAG I EU
Här kan du hämta den senast aktuella förteckningen över svartlistade flygbolag .

 PASS
Ta med ditt pass på resan för att kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap.  På polisens hemsida finns information om hur du ansöker om pass .

FÖRBEHÅLL
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och förbehåller oss rätten att vidta ändringar och löpande uppdatera vår webbplats med aktuell information.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
För att skydda dina personuppgifter hanterar vi dem i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som ersatte Personuppgiftslagen den 25 maj 2018.

Vår insamling av dina personuppgifter
Active Escapes AB/Cycling Sweden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss när du köper resa av oss och när du kommunicerar med oss. Personuppgifterna lämnar du själv när du gör en beställning av resa via bokningsformulär, telefon eller mejl samt när du gör en förfrågan via kontaktformulär, telefon eller mejl.
De personuppgifter vi hanterar är namn, adress, telefonnummer, e-post, kön, ålder och längd. I vissa fall behöver vi också födelsedatum och passuppgifter samt uppgift om eventuella allergier.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras för att kunna utföra en resetjänst och för att kunna ge god service. Uppgifterna lagras i två år eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (tex för bokföring).

Vi lämnar dina personuppgifter vidare i samband med bokning av resa
När du bokar en resa med oss lämnar vi vissa av dina uppgifter till de researrangörer som vi samarbetar med. Vissa uppgifter behandlas också av t ex hotell och lokala transportbolag. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddslagstiftningen har du rättighet att under vissa omständigheter få alla dina uppgifter borttagna tidigare än vad som är angivet ovan. Du kan när som helst kontakta oss via e-post info@cyclingsweden.se.för att få veta vilka uppgifter vi har lagrade eller för att få alla dina uppgifter borttagna.
Om du har bokat resa som inte är genomförd eller avslutad kommer vi kunna radera uppgifterna inom en månad efter att resan genomförts.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?
Du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) på datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se

Adress till Cycling Sweden:
Active Escapes AB
Utterstigen 1
S - 641 53 KATRINEHOLM

Telefon: 070-670 55 93
E-postadress: info@cyclingsweden.se